SELECTM1:LINEART

1. ข้อใดคือการเขียนภาพสเกตช์ (Sketch)
ก. น้ำหนัก แสงเงา ความคมชัด
ข. การเขียนรายละเอียดของภาพ
ค. การเขียนเส้นรอบนอกของวัตถุ
ง. การเขียนภาพร่างหยาบๆ เพื่อกำหนดโครงสร้าง ขนาด สัดส่วนอย่างคร่าวๆ

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาพสเกตช์
ก. ทำให้ภาพมีรายละเอียดชัดเจนขึ้น                           ข. ทำให้การจัดองค์ประกอบภาพทำได้ง่ายขึ้น
ค. ทำให้เกิดความฉับไว คล่องตัวในการร่างภาพ                ง. ทำให้เกิดความแม่นยำในเรื่องของ ขนาด สัดส่วน

3. Outline หมายถึงข้อใด
ก. เส้นรอบนอก                                                  ข. เส้นร่างโครงสร้าง
ค. เส้นรายละเอียดภายในภาพ                                  ง. เส้นแสดงน้ำหนัก แสงเงาของภาพ

4. การวาดเส้นรายละเอียด (Drawing Detail) มีลักษณะตามข้อใด
ก. เป็นการวาดเส้นที่เน้นความคมชัด                            ข. เป็นการวาดเส้นที่แสดงลายเส้นชัดเจน
ค. เป็นการวาดเส้นที่สวยงาม ให้อารมณ์ ความรู้สึกเป็นสำคัญ ง. ถูกทุกข้อ

5. ในการสเกตช์ภาพแบบหยาบๆ (Rough Sketch) ควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก. ความสมดุล                                                    ข. โครงสร้าง
ค. อารมณ์ของเส้น                                               ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นหลักการเขียนตัวอักษรในงานพาณิชย์ศิลป์
ก. สัดส่วน                                                        ข. เอกภาพ
ค. ความสมดุล                                                    ง. ถูกทุกข้อ

7. ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานอะไร
ก. บัตรเชิญ                                                       ข. เกียรติบัตร
ค. บัตรอวยพร                                                   ง. ถูกทุกข้อ

8. ใครเป็นผู้ออกแบบตัวอักษรแบบริบบิ้น
ก. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ข. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ค. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ง. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

9. ตัวอักษรที่นิยมใช้ในงานราชการ คือตัวอักษรรูปแบบใด
ก. ตัวอักษรแบบริบบิ้น                                           ข. ตัวอักษรแบบหัวกลม
ค. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์                                        ง. ตัวอักษรแบบอาลักษณ์

10. การออกแบบตัวอักษรที่เป็นชุดเดียวกัน ควรมีรูปแบบอย่างไร
ก. มีความสูงเท่ากันทุกตัวอักษร                                 ข. มีความหนาเท่ากันทุกตัวอักษร
ค. มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทุกตัวอักษร                  ง. มีความใกล้เคียงกันและประสานกลมกลืนกัน

11. ลวดลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่เพิ่มคุณค่าการออกแบบในด้านใด
ก. ความงาม ประโยชน์ใช้สอย มีคุณค่า                         ข. ความงาม มีคุณค่า ดึงดูดความสนใจ
ค. ความงาม ประโยชน์ใช้สอย น่าสนใจ                         ง. ความงาม ความประทับใจ ประโยชน์ใช้สอย

12. ลวดลายธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
ก. ลวดลายที่เกิดจากธรรมชาติ                                  ข. ลวดลายที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ
ค. ลวดลายที่ลอกแบบจากธรรมชาติ                            ง. ลวดลายที่ดัดแปลง ตัดทอน จากธรรมชาติ

13. ลวดลายรูปทรงเรขาคณิต หมายถึงข้อใด
ก. ลวดลายที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาผูกลาย                     ข. ลวดลายที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาวางเรียงกัน
ค. ลวดลายที่นำรูปทรงเรขาคณิตผสมกับลวดลายธรรมชาติ    ง. ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดไม่ใช่ต้นกำเนิดของลายไทย
ก. ดอกบัว                                                        ข. เปลวไฟ
ค. ก้อนเมฆ                                                       ง. ดอกรัก

15. การเขียนภาพระบายสี หมายถึงข้อใด
ก. การใช้สีหยด                                                  ข. การใช้สีสลัด
ค. การระบายแต้มลงในภาพร่างบนพื้นระนาบ                 ง. ถูกทุกข้อ

16. ลักษณะของสีน้ำข้อใด ที่ช่วยให้ภาพนุ่มนวล กลมกลืน และมีชีวิตชีวา
ก. ลักษณะเปียกชุ่ม                                              ข. ลักษณะโปร่งใส
ค. ลักษณะแห้งเร็ว                                               ง. ลักษณะรุกรานและยอมรับ

17. ข้อใดคือเสน่ห์ของการวาดภาพสีน้ำที่ผู้วาดภาพชื่นชอบมากที่สุด
ก. เปียกชุ่ม สดชื่น มีชีวิตชีวา                                    ข. วาดง่ายๆ หลากหลายเทคนิค
ค. รุกราน ซึมไหล ตื่นเต้น เร้าใจ                                ง. ซึมซาบ สดใส เฉียบพลันทันใจ

18. การสร้างงานพาณิชยศิลป์ให้ประสบความสำเร็จ สื่อความหมายได้ชัดเจน จะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ก. การใช้ถ้อยคำ                                                 ข. การเลือกใช้สี
ค. การออกแบบตัวอักษร                                        ง. ถูกทุกข้อ

19. การเขียนภาพประเภทใดไม่จำเป็นต้องใช้หลักการเขียนเส้นทัศนียภาพ
ก. ภาพชีวิตในเมือง                                              ข. ภาพทิวทัศน์บก
ค. ภาพทิวทัศน์ทะเล                                             ง. ภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง

20. ภาพทิวทัศน์ที่แสดงความลึกของภาพควรเขียนเส้นทัศนียภาพให้มีจุดรวมสายตากี่จุด
ก. 1 จุด                    ข. 2 จุด                    ค. 3 จุด                    ง. 4 จุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s